• امروز چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1397 

دفاتر مشاوره وقف استان خراسان رضوی

صفحه ی اصلی / دفاتر مشاوره وقف استان خراسان رضوی

دفاتر مشاوره وقف استان خراسان رضوی
 

رديف

نام شهرستان

اولويت ها

مشاور  وقف

زمان  مشاوره

مکان مشاوره

تلفن

1

ناحيه 1 مشهد

امور قرآنی ، امور مذهبی  بخصوص ترویج فرهنگ فاطمی، امور اجتماعی و خدماتی ترویج فرهنگ عفاف وحجاب، ترویج ایثار و شهادت  ،امور علم وفناوری وپژوهشی(حوزه علمیه و،،،) امور بهداشتی ودرمانی امور جاری، بقاع متبرکه ، امور خیریه به طور عام  ، حمایت از نخبگان علمی ،تاسیس کتابخانه و دارالقرآن

مرکز مشاوره

حجت الاسلام طباطبایی

وقت اداری

خیابان آبکوه، بین آبکوه 2 و 4، اداره کل اوقاف-معاونت فرهنگی

 

38431310

 

2

ناحیه 2 مشهد

گوهرشاد

رابط ناحیه، آقاسی زاده

وقت اداری

اداره اوقاف ناحیه 2 مشهد

 

3

ناحيه 3 مشهد

بقاع متبرکه

حجت الاسلام اثنی عشری

وقت اداری

اداره اوقاف ناحیه 3 مشهد

38465003

4

ناحيه 4 مشهد

امور علمی  پژوهشی ( حوزه علمیه  و ...) امور مذهبی بخصوص ترویج فرهنگ فاطمی، ترویج ایثار و شهادت 

حجت الاسلام معصومی

در هفته   دو روز

اداره اوقاف شهرستان

36513728

5

طرقبه شانديز

امور مذهبی بخصوص ترویج فرهنگ فاطمی ، امور اجتماعی ترویج فرهنگ عفاف وحجاب ، امور جاری بقاء متبرکه ، آموزشی و پزوهشی (مهارت  های زندگی زناشوئی )

حجت الاسلام خیاط

هر روز ساعت 10 الی 12

بقعه متبرکه امامزادگان یاسر  ناسر علیهم السلام

22236134

6

قوچان

امور قرآنی ، امور پژوهشی(حوزه علمیه و،،،)امور جاری فرهنگی بقاع متبرکه ،  امور علمی  پژوهشی ( حوزه علمیه  و ،،،،) امور خیریه بطور عام

حجت الاسلام فداکار

حجت الاسلام فهیمی

حجت الاسلام گنجعلی

هر روز ساعت 10 الی12

اداره اوقاف شهرستان

بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم(ع)

بقعه متبرکه امامزاده جلیل(ع) 

3 - 22511247

7

درگز

امور قرآنی ، امور فرهنگی آموزشی پژوهشی ( حوزه علمیه ،،،) امور دینی و مذهبی،امور خیریه بطور عام

حجت الاسلام حسین پور

روزهای زوج 2ساعت قبل از ظهر

بقعه متبرکه امامزاده محمد روستای شیلگان

46229441

 

8

كلات

امور قرآنی ، امور فرهنگی آموزشی پژوهشی ( حوزه علمیه ،،،)امور بهداشتی ودرمانی ، امور ورزشی ، امور اجتماعی و خدماتی .

حجت الاسلام احمد علی تقدیسی

هر روز ساعت 8 الی10

اداره اوقاف شهرستان

72310434

9

جغتاي

توسعه و ترویج فرهنگ قرآن کریم ، امور فرهنگی بقاع متبرکه ،  امور فرهنگی آموزشی پژوهشی (حوزه علمیه ،،)، دارو و درمان ، کمک به نیازمندان

حجت الاسلام علی اصغر نیساری

هر روز ساعت  8 الی 12

اداره اوقاف شهرستان

45622946

10

جوين

امور قرآنی ، امور مذهبی، حوزه علمیه و مبلغین ، کمک به نیازمندان و ایتام ، تامین جهیزیه و مساعدت در امر ازدواج

حجت الاسلام حامد مرزانی

هرروز ساعت 8 الی 12

اداره اوقاف شهرستان

 

45222474

11

كاشمر

امور قرآنی ، امور فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی (حوزه علمیه و ،،،) امور بهداشتی و درمانی ، امور دینی و مذهبی ، امور اجتماعی وخدماتی

حجت الاسلام مجتبی خزاعی فدافن

هرروز ساعت 8 الی 12

بقعه متبرکه امامزاده سید حمزه(ع)

33806552

12

سبزوار

امور قرآنی ، امور اجتماعی و خدماتی بخصوص خانواده های زندانیان نیازمند ، امور خیریه بطور عام ، امور مذهبی بخصوص ترویج فرهنگ فاطمی و شهادت امام صادق (ع)، امور ورزشی

حجت الاسلام موسی الرضا بیدخوری

چهارشنبه ها

بقعه متبرکه امامزاده شعیب(ع)

6 - 64721444

13

چناران

امور قرآنی ،  امور فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی (حوزه علمیه و ،،،) امور جاری بقاع متبرکه ،امور خیریه بطور عام 

حجت الاسلام مصطفی                        حامد محمد آبادی

حجت الاسلام مهدی پور

روز های زوج

اداره اوقاف شهرستان

و دفتر امام جمعه گلمکان 

 

46129558

14

نيشابور

امور قرآنی ، امور دینی و مذهبی ،(هزینه های جاری مساجد ، بقاء متبرکه ،حمایت از نخبگان علمی ،تاسیس کتابخانه و دارالقرآن ، امور علمی و پژوهشی (حمایت و تاسیس حوزه های علمیه و هزینه های جاری )امور اجتماعی ، امور بهداشتی و درمانی (جهت توسعه و هزینه های جاری اماکن درمانی و بهداشتی)امور ورزشی . امور اجتماعی (جهزیه ازدواج ، مسکن)

حجت الاسلام مهدی شکیبایی                   معظم

هرروز ساعت 8 الی 12

اداره اوقاف شهرستان

42222085

15

خليل آباد

امور قرآنی ،امور آموزشی و پژوهشی (حوزه علمیه ....)امور درمانی و بهداشتی نیازمندان  بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)

حجت الاسلام سید رضا هاشمی

روزهای چهارشنبه  ساعت 10 الی 12:30

اداره اوقاف شهرستان

57720097

16

تايباد

امور دینی و مذهبی ، امور قرآنی ، امور خیریه ، امور ورزشی،مساعدت به نیازمندان

حجت الاسلام باقر رستمی

روز های زوج دوشنبه و چهارشنبه

اداره اوقاف شهرستان

54530101

17

تربت جام

امور قرآنی ، امور بهداشتی و درمانی ، امور فرهنگی  آموزشی وپژوهشی ، امور ورزشی  و کمک به اافراد نیازمند

حجت الاسلام نادری

روزهای پنج شنبه و جمعه

بقعه سیدحسین رضوی

52522255

18

گناباد

امور قرآنی ، امور دینی و مذهبی (ترویج فرهنگ فاطمی ) ، امور بهداشتی و درمانی، امور اجتماعی (جهزیه ازدواج ، مسکن)کمک به نیازمندان..

حجت الاسلام کاظم زنگنه قاسم آبادی

روزهای سه شنبه

اداره اوقاف شهرستان

72241365

57225751

19

تربت حيدريه

امور قرآنی ، امور بهداشتی و درمانی ، امور مذهبی و دینی ،کمک به توسعه  عمران  بقاء، و مساعدت به نیازمندان ،

حجت الاسلام مرتضی محمد پور طبسی

روزه های پنج شنبه و جمعه

بقعه متبرکه بی بی حسنیه(س)

52224060

20

بردسكن

امور قرآنی ،امور آموزشی و پژوهشی (حوزه علمیه ....)امور درمانی و بهداشتی و امور خیریه بطور عام

حجت الاسلام محمد شاکری

روزهای زوج

اداره اوقاف شهرستان

55422962

21

رشتخوار

امور قرآنی ،امور مذهبی و دینی ، امور بهداشتی ودرمانی ، امور فرهنگی و آموزشی،امور اجتماعی (جهزیه ازدواج ، مسکن)کمک به نیازمندان ، کمکبه امور عمرانی ,و فرهنگی بقاء متبرکه

حجت الاسلام سید محمود نوبخت

روزه های پنج شنبه ساعت 16 الی 19

بقعه متبرکه امامزاده میر قوام الدین  (روستای نوق)

222204562

22

داورزن

امور قرآنی ، امور بهداشتی و درمانی ، امور مذهبی و دینی ،کمک به توسعه  عمران  بقاء، و مساعدت به نیازمندان

حجت الاسلام کریمی

روزهای  شنبه پنج شنبه و جمعه

اداره اوقاف شهرستان

44924209

23

بجستان

امور قرآنی ، امور دینی و مذهبی ، امور بهداشتی و درمانی، امور خیریه ، امور کشاورزی

حجت الاسلام مهدی غلامیان

هفته یک روز

اداره اوقاف شهرستان

56523166

24

خواف

امور پژوهشی (حوزه های علمیه ...)امور قرآنی ،امور بهداشت ودرمان ، اموردینی و مذهبی ( ترویج فرهنگ فاطمی ، و امام زمان عج الله) کمک به نیازمندان و ایتام

حجت الاسلام محمود صادقی ( معاون فرهنگی سپاه )

یکشنبه ها ساعت 8 - 10

اداره اوقاف شهرستان

54231944