استان خراسان رضوي
رشتخوار، محمودفتحی/ رئیس اداره اوقاف وامورخیریه رشتخوار از ثبت وقف جدید به ارزش یک میلیاردو 200 میلیون ریال در این شهرستان خبرداد.
پنج شنبه 20 مهر 1396    
بازدید: 32
اسماعیل حاتمیان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه رشتخوار در گفتگو با خبرنگار افتخاری روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه خراسان رضوی، بیان داشت: علیرضاجلالی فر، خیرنیک اندیش شهررشتخوار یک باب مغازه به مساحت 30مترمربع و به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون ریال را وقف کرد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه رشتخوار با اشاره به نیت این واقف خیر اندیش اظهار کرد: این وقف با نیت تأمین هزینه های جاری مسجد جوادالائمه واقع درشهر رشتخواربه ثبت رسیده است.

وی در ادامه گفت:  پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) ازپیشگامان و اولین واقفان بودند و مومنان را تشویق به وقف اموال و دارائی های خود درکارهای عام المنفعه می کردند.
 
حاتمیان با بیان اینکه وقف چشمه همیشه جاری و یکی از مصادیق بارز باقیات الصالحات است، افزود: این خیر نیک اندیش با این وقف نامش ماندگار و چراغی که روشن کرده هرگزخاموش نخواهد شد.