• امروز چهارشنبه سوم بهمن 1397 

قوانین و مقررات

صفحه ی اصلی / مقالات

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

خدمات دستگاه

مزایده

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

ویژه نامه وقف علم و فناوری - دهه وقف ۱۳۹۶

دوشنبه 12 شهریور 1397          145 رای به این مطلب

ویژه نامه وقف علم و فناوری- شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوشنبه 12 شهریور 1397          101 رای به این مطلب

کتاب وقف علمی (ویرایش دوم )

دوشنبه 12 شهریور 1397          93 رای به این مطلب

کتاب وقف علمی (ویرایش اول)

دوشنبه 12 شهریور 1397          98 رای به این مطلب

چکیده مقالات نخستین همایش ملی وقف و علم و فناوری

دوشنبه 12 شهریور 1397          73 رای به این مطلب

پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

دوشنبه 17 مهر 1396          269 رای به این مطلب

وقف و توسعه سیاسی

دوشنبه 17 مهر 1396          217 رای به این مطلب

اکنون آراي مذاهب چهارگانه اهل سنت را پيرامون وقف پول مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

دوشنبه 17 مهر 1396          264 رای به این مطلب

کتابچه قوانین اوقاف

شنبه 14 فروردین 1395          1017 رای به این مطلب

يکي از آموزش هاي باقي مانده از ميراث گذشته که هنوز در بين جوامع اسلامي رايج مي باشد، موضوع وقف است.

دوشنبه 28 دی 1394          1019 رای به این مطلب

3

2

1