• امروز سه شنبه بیست و نهم آبان 1397 

قوانین و مقررات

صفحه ی اصلی / مقالات

مقالات سازمان اوقاف


گروههای مقالات
مطالب ویژه

خدمات دستگاه

مزایده

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

جدیدترین مقالات

ویژه نامه وقف علم و فناوری - دهه وقف ۱۳۹۶

دوشنبه 12 شهریور 1397          64 رای به این مطلب

ویژه نامه وقف علم و فناوری- شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوشنبه 12 شهریور 1397          65 رای به این مطلب

کتاب وقف علمی (ویرایش دوم )

دوشنبه 12 شهریور 1397          52 رای به این مطلب

کتاب وقف علمی (ویرایش اول)

دوشنبه 12 شهریور 1397          56 رای به این مطلب

چکیده مقالات نخستین همایش ملی وقف و علم و فناوری

دوشنبه 12 شهریور 1397          38 رای به این مطلب

پيدايش و چشم انداز وقف خانواده

دوشنبه 17 مهر 1396          227 رای به این مطلب

وقف و توسعه سیاسی

دوشنبه 17 مهر 1396          189 رای به این مطلب

اکنون آراي مذاهب چهارگانه اهل سنت را پيرامون وقف پول مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

دوشنبه 17 مهر 1396          227 رای به این مطلب

کتابچه قوانین اوقاف

شنبه 14 فروردین 1395          915 رای به این مطلب

يکي از آموزش هاي باقي مانده از ميراث گذشته که هنوز در بين جوامع اسلامي رايج مي باشد، موضوع وقف است.

دوشنبه 28 دی 1394          915 رای به این مطلب

3

2

1