کد مثاله : 3598

تاریخ درج مقاله : دوشنبه 12 شهریور 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي
• کتاب وقف علمی (ویرایش دوم )
کتاب وقف علمی (ویرایش دوم )