کد مثاله : 3599

تاریخ درج مقاله : دوشنبه 12 شهریور 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي
• ویژه نامه وقف علم و فناوری- شورای عالی انقلاب فرهنگی
ویژه نامه وقف علم و فناوری- شورای عالی انقلاب فرهنگی