• امروز چهارشنبه هفنم اسفند 1398 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

دستورالعمل به روز رسانی پرتال

خدمات دستگاه

مزایده

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

مطالب ترویج وقف

مطالب ترویج وقف

مطالب از امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و کلمات قصار وقف

 دوشنبه 28 دی 1394   1023  0      

مطالب ترویج وقف

بيانات بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- در وقف فضيلت بسيار و پاداش بي شمار وجود دارد. امام خميني (ره)

- موقوفات بايد به حالت وقفيت باقي وعمل به وقف شود. امام خميني (ره)

- بقاع متبرکه بايد به قطب فرهنگي تبديل شوند. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- وقف، همدلي، تعاون و خير انديشي را جانشين تنازع، تکاثر و تفاخر مي‌کند. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- وقف، نمونه اي از پيوند انسان با آفريدگار هستي است. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- وقف، وسيله اي براي حضورهميشگي واقفان در طول زمان در اعمال خير است. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- وقف، وسيله اي براي حضور هميشگي در اعمال خير در طول زمان است. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- وقف، ميراث جاويدان انسانهاي بزرگي است که با چشمان مهربان به دنيا مي نگريستند. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- فرهنگ وتاريخ ما، وامدار واقفاني است که جهان را به دور ازفقر وجهل ومحروميت مي خواستند.مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- سنت وقف را مي‌توان يکي از برترين آموزشهاي علمي اسلام براي انفاق ماندگار ومفيد برشمرد. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- عنصر ارزنده وقف هميشه با پشتوانه مردمي در جهت رفع نيازهاي جامعه بوده است. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

- اگر کسي نيت واقف را تغيير بدهد ولو در امور خير ضامن است. مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

******************

کلمات قصار:

- وقف، خورشيد درخشاني است که تشعشع انوار خيرات و برکاتش هرگز افول ندارد.

- وقف، ستاره ي درخشاني درکهکشان احسان ونيکوکاري است.

- وقف، صدقه‌ي جاودان و احساني ماندگار است.

- وقف، چشمه‌اي هميشه جوشان و احساني ماندگار و ميراثي پايان ناپذيراست.

- وقف، بهترين سرمايه‌ايست که سود آن را خدا مي پردازد.

- وقف، چشمه هميشه جاريست که هيچگاه از حرکت باز نمي ايستد.

- وقف، بهترين باقيات الصالحات وخيرات است.

- با وقف زندگي آينده مان را زيباتر وخوبيهايمان را به ديگران هديه کنيم.

- وقف کردن اموال در راه خدا پاداشي بس عظيم دارد.

- وقف، وسيله ايست براي حضور واقفان در همه زمانها.

- مادام که درخت وقف باقي است ثمره‌ي آن براي واقفش فرستاده مي‌شود.

- وقف، تعديل ثروتي است با رضا و رغبت.

- وقف، صدقه اي مستمر، بدون ريا و مصداق روشني از تعاون است.

- وقف، چشمه ايست که در بهار محبت از کوهسار سخاوت جاري مي شود.

- وقف، فاني را باقي مي‌کند.

- وقف، هديه اي است که انسان را پس از مرگ همراهي مي‌کند.

- وقف، يکي از زيباترين جلوه هاي نيکوکاري است.

- وقف، يعني از خود گذشتن وبه خدا رسيدن.

- وقف، نداي ماندگار نيکي در تمام زمانهاست.

- وقف، عملي است ماندگار که خير دنيا و آخرت در آن نهفته است.

- وقف، رهايي انسان از طمع دنيا و مصداق بارز "فاستبقوالخيرات" است.

- واقف، چون وقف ماندگار است.

- بي‌منت‌ترين صدقات، ماندگارترين خيرات، وقف است.

- وقف، چشمه هميشه جاري

- وقف، بهترين توشه براي آخرت است.

- وقف، زيباترين تجلي ايثار وماندگارترين صدقه جاريه است.

- وقف، يعني ماندگارترين ميراث

- وقف، يعني جاري ساختن وجود خود در وجود زمانه.

- وقف، انفاقي بي منت وخالصانه وتداوم حيوة طيبه است.

- وقف، وقوف در مناي عشق و قرباني‌کردن منيت‌ها و زياده خواهي هاست.

- وقف، اکسير جاودانگي است.

- وقف، يعني يادگار ماندگار.

- وقف، يعني چشمه سار احسان.

- وقف، ابتداي بي انتهاست.

- وقف، به جريان گذاشتن سرمايه تا ابد.

- وقف، سيره صالحان ميراث جاويدان

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر