• امروز سه شنبه بیست و نهم آبان 1397 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

خدمات دستگاه

مزایده

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

کتاب وقف علمی (ویرایش دوم )

کتاب وقف علمی (ویرایش دوم )

کتاب وقف علمی (ویرایش دوم )

 دوشنبه 12 شهریور 1397   53  0      

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر