• امروز چهارشنبه سوم بهمن 1397 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

خدمات دستگاه

مزایده

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

ویژه نامه وقف علم و فناوری- شورای عالی انقلاب فرهنگی

ویژه نامه وقف علم و فناوری- شورای عالی انقلاب فرهنگی

ویژه نامه وقف علم و فناوری- شورای عالی انقلاب فرهنگی

 دوشنبه 12 شهریور 1397   102  0      

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر