• امروز یک شنبه پانزدهم تیر 1399 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

دستورالعمل به روز رسانی پرتال

خدمات دستگاه

مزایده

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

ویژه نامه وقف علم و فناوری - دهه وقف ۱۳۹۶

ویژه نامه وقف علم و فناوری - دهه وقف ۱۳۹۶

ویژه نامه وقف علم و فناوری - دهه وقف ۱۳۹۶

 دوشنبه 12 شهریور 1397   421  0      

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر