35 معرفي مديران
  • امروز شنبه نهم اسفند 1399 

ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

اخبار ویژه
مطالب ویژه

دستورالعمل به روز رسانی پرتال

خدمات دستگاه

مزایده

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

حجت الاسلام و المسلمین محمد  احمدزاده قناد
عنوان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین محمد احمدزاده قناد
تلفن
38419088
فکس
پست الکترونیک
khr.m@oghaf.ir
جناب آقای سعید رضایی
عنوان
معاون بهره وری اقتصادی
نام مدیر
جناب آقای سعید رضایی
تلفن
38410037
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام و المسلمین محمد  ذاکری
عنوان
معاون اوقافی، حقوقی، ثبتی
نام مدیر
حجت الاسلام و المسلمین محمد ذاکری
تلفن
38419003
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام والمسلمین جمال ایزدی
عنوان
معاون فرهنگی اجتماعی
نام مدیر
حجت الاسلام والمسلمین جمال ایزدی
تلفن
38486223
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای مسعود صباغیان
عنوان
معاون مدیریت منابع و پشتیبانی
نام مدیر
جناب آقای مسعود صباغیان
تلفن
38486159
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای علی صادقی
عنوان
رئیس اداره حراست
نام مدیر
جناب آقای علی صادقی
تلفن
38432011 (داخلی 3113)
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای جعفر حسینی زفره ئی
عنوان
رئیس اداره امور قرآنی
نام مدیر
جناب آقای جعفر حسینی زفره ئی
تلفن
38432011 (داخلی3162)
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای علی الهی پارسا
عنوان
رئیس اداره تحقیق
نام مدیر
جناب آقای علی الهی پارسا
تلفن
۳۸۴۳۲۰۱۱ (داخلی۳۱۱۸)
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای مهرداد  خندان
عنوان
مسئول بازرسی و بررسی شکایات
نام مدیر
جناب آقای مهرداد خندان
تلفن
38432011 (داخلی 3111)
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای علی دلیری
عنوان
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام مدیر
جناب آقای علی دلیری
تلفن
38432011 (داخلی 3112)
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای رضا طالبیان
عنوان
رییس شعبه حسابرسی
نام مدیر
جناب آقای رضا طالبیان
تلفن
38480150
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای سیدمحمد فتحی
عنوان
مسئول روابط عمومی
نام مدیر
جناب آقای سیدمحمد فتحی
تلفن
38416631
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام سعید غیرتمند
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن
نام مدیر
حجت الاسلام سعید غیرتمند
تلفن
55422962
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای حسن عبدالله زاده
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه بجستان
نام مدیر
جناب آقای حسن عبدالله زاده
تلفن
56525566
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای سید ابوالفضل محمودی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه تایباد
نام مدیر
جناب آقای سید ابوالفضل محمودی
تلفن
54530101
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام جعفر  نواییان سر رود
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه
نام مدیر
حجت الاسلام جعفر نواییان سر رود
تلفن
52224060
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام غلامحسین بلقان آبادی
عنوان
مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه جوین
نام مدیر
حجت الاسلام غلامحسین بلقان آبادی
تلفن
45221019
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام  ابراهیم سردارآبادی
عنوان
مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه جغتای
نام مدیر
حجت الاسلام ابراهیم سردارآبادی
تلفن
45621155
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام محسن لطفی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه چناران
نام مدیر
حجت الاسلام محسن لطفی
تلفن
46124899
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای سید احمد  حسینی
عنوان
مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه خلیل آباد
نام مدیر
جناب آقای سید احمد حسینی
تلفن
57720097
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای هادی اسدی
عنوان
مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه خواف
نام مدیر
جناب آقای هادی اسدی
تلفن
54231944
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام حسین خانی
عنوان
مسئول دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه داورزن
نام مدیر
حجت الاسلام حسین خانی
تلفن
44924294
فکس
44924209
پست الکترونیک
حجت الاسلام هادی حسین آبادی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه درگز
نام مدیر
حجت الاسلام هادی حسین آبادی
تلفن
46229440
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای محمدرضا محسن آبادی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه رشتخوار
نام مدیر
جناب آقای محمدرضا محسن آبادی
تلفن
56222204
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام جعفر مهدوی خواه
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار
نام مدیر
حجت الاسلام جعفر مهدوی خواه
تلفن
44647214
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام حبیب صادقی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه طرقبه
نام مدیر
حجت الاسلام حبیب صادقی
تلفن
34226545
فکس
پست الکترونیک
احمد محمدیان
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه قوچان
نام مدیر
احمد محمدیان
تلفن
47224055
فکس
پست الکترونیک
حجت‌ الاسلام حسین نیساری
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر
نام مدیر
حجت‌ الاسلام حسین نیساری
تلفن
55233802
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای اسماعیل حاتمیان
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه کلات
نام مدیر
جناب آقای اسماعیل حاتمیان
تلفن
34724571
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام حسن تقوی مند
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد
نام مدیر
حجت الاسلام حسن تقوی مند
تلفن
57224135
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام  محمد صفر پور
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد
نام مدیر
حجت الاسلام محمد صفر پور
تلفن
38486212
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای ابراهیم صفر زاده
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 مشهد
نام مدیر
جناب آقای ابراهیم صفر زاده
تلفن
38482153
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام سیدعبدالحمید رحمانی
عنوان
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 مشهد
نام مدیر
حجت الاسلام سیدعبدالحمید رحمانی
تلفن
38486227
فکس
پست الکترونیک
جناب آقای مهدی مزروعی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 4 مشهد
نام مدیر
جناب آقای مهدی مزروعی
تلفن
36513730
فکس
پست الکترونیک
حجت الاسلام صادق خلیلی
عنوان
رییس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور
نام مدیر
حجت الاسلام صادق خلیلی
تلفن
42228031
فکس
پست الکترونیک