کد خبر : 313317

تاریخ درج خبر : پنج شنبه 15 آذر 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي
• گزارش تصویری جلسه بررسی تبدیل به احسن مسجد مروی ها در منطقه ثامن مشهد با حضور مدیرکل، معاون حقوقی اوقاف خراسان رضوی و مسئول امور رسیدگی به مساجد مشهد
گزارش تصویری
جلسه بررسی تبدیل به احسن مسجد مروی ها در منطقه ثامن مشهد با حضور مدیرکل، معاون حقوقی اوقاف خراسان رضوی و مسئول امور رسیدگی به مساجد مشهد