کد خبر : 319934

تاریخ درج خبر : سه شنبه 20 فروردین 1398
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي
• گزارش تصویری جلسه افزایش بهره وری از منابع آبی در خصوص پرورش آبزیان/ اداره کل اوقاف خراسان رضوی
گزارش تصویری
با حضور معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف خراسان رضوی، جلسه افزایش بهره وری از منابع آبی در خصوص پرورش آبزیان در محل اداره کل اوقاف استان برگزار شد.