• امروز چهارشنبه سوم بهمن 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات دستگاه

مزایده

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

گزارش تصویری نشست علمی صنفی با مدارس علمیه جعفریه(ع)، انوار الصادق(ع)، امام محمد باقر(ع)

گزارش تصویری نشست علمی صنفی با مدارس علمیه جعفریه(ع)، انوار الصادق(ع)، امام محمد باقر(ع)

گزارش تصویری نشست علمی صنفی با مدارس علمیه جعفریه(ع)، انوار الصادق(ع)، امام محمد باقر(ع)

 چهارشنبه 2 اسفند 1391   2429  0      

نشست علمی، صنفی وقف با طلاب مدرسه علمیه جعفریه(ع)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشست علمی، صنفی وقف با طلاب مدرسه علمیه انوار الصادق(ع)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشست علمی، صنفی وقف با طلاب مدرسه علمیه امام محمد باقر(ع)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار