• امروز شنبه بیست و ششم آبان 1397 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

خدمات دستگاه

مزایده

طرح ساماندهی و ارتقای داوری مسابقات قرآن کریم

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

دوره آموزشی مبلغان طرح نشاط معنوی اداره کل اوقاف خراسان رضوی دردانشکده تربیت مدرس قرآن کریم مشهد
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر