• امروز چهارشنبه چهارم اردیبهشت  1398 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستورالعمل به روز رسانی پرتال

خدمات دستگاه

مزایده

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی به تحقیق و پژوهش بپردازد.

 یک شنبه 15 مهر 1397   535  0      

 سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی، حول محورهای ذیل به تحقیق و پژوهش بپردازد. لذا از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می‌نماید تا در زمینه موضوعات ذیل به تدوین پایان نامه بپردازند.

 

عناوین مورد حمایت

 

ردیف

اولویت

مقطع

عناوین

حوزه فرهنگی و اجتماعی

1

1

ارشد

تأثیر اجرای برنامه های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

2

2

ارشد

نقش خادمین و هیأت امناء در افزایش تعداد زائران بقاع متبرکه (موانع، مشکلات و راهکارها)

3

1

ارشد

ارائه راهکارهای افزایش میزان اعتماد مستاجرین موقوفات به متولیان و سازمان اوقاف و امور خیریه

4

1

ارشد

ارائه راهکارهای افزایش میزان اعتماد متولیان موقوفات غیر متصرفی به سازمان اوقاف و امور خیریه

5

1

ارشد

عملکرد مستأجرین در خصوص موقوفات و راههای افزایش نقش مستأجرین  در اجرای نیت واقفین

6

1

ارشد

نحوه ارتباط و تعاملات متقابل بین سازمان اوقاف و متولیان و راهکارهای ارتقاء ارتباطات و تعاملات فی مابین

7

1

ارشد

تأثیر اجرای برنامه های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در پیشگیری از نفوذ فرقه های نوظهور در استان های مرزی

8

3

ارشد

ارزیابی نقش  وقف در توسعه و گسترش بناهای عام المنفعه

9

3

ارشد

ارزیابی نقش امام زادگان در توسعه حوزه گردشگری و توریسم مذهبی

10

2

ارشد

راههای افزایش ورود گردشگران خارجی برای بازدید از امامزادگان و بقاع متبرکه

11

1

ارشد

شناسایی و اولویت بندی نیازهای و راهکارهای تبلیغ و ترویج وقف در خصوص نیازهای روز استان

12

3

ارشد

مقایسه بافت مناطق شهری وقفی در مقایسه با بافت سایر مناطق

13

1

ارشد

چگونگی تعامل با سازمانها و نهادهای بین المللی (مرتبط با وقف)

14

1

ارشد

تأثیر نحوه اجرای نیات واقفین در افکار عمومی و جلب اعتماد مردم

15

2

ارشد

راهکارهای افزایش تأثیر بقاع متبرکه در ارتقاء نقش وجایگاه فرهنگی جامعه

16

2

ارشد

راهکارهای جلب مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور در اجرای مسابقات قرآنی در سطح ملی و بین المللی

17

1

ارشد

شناسایی نیازها، ضرورت ها و راهبردها نهاد وقف در نظام وحوزه سلامت و راهکارهای ترویج وقف در این حوزه

18

1

ارشد

راهکارهای افزایش اثربخشی تبلیغات صدا وسیما و فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ وقف

19

2

ارشد

راهکارهای افزایش نقش  نهاد وقف و امور خیریه در توسعه جمعیت

20

2

ارشد

بررسی قابلیت های  نهاد وقف و امور خیریه در ترویج دین به شیوه های مدرن

21

2

ارشد

نقش وقف و امور خیریه در نظام سلامت (گذشته، حال، آینده)

22

2

ارشد

نقش میقات الرضا در تبدیل امامزادگان و بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و آثار آن بر حوزه های مختلف

23

2

ارشد

موانع وقف اموال بعنوان عمل نیکو و راهکارهای رفع آن موانع

24

3

ارشد

آسیب شناسی تبلیغ و ترویج وقف در سازمان اوقاف و امور خیریه و راهکارهای اصلاح آن

25

2

ارشد

نقش و جایگاه بقاع در تعلیم و تربیت اسلامی (چالش ها-راهکارها)

26

2

ارشد

موانع و راهکارهای افزایش نقش نهاد وقف و امور خیریه در توسعه حمایت های اجتماعی

27

3

ارشد

نقش بقاع متبرکه در حفظ و ارتقای هویتی فرهنگی دینی مناطق مختلف کشور

28

1

ارشد

راهکارهای  افزایش میزان شناخت و آگاهی مردم به وقف و سازمان اوقاف و امور خیریه

29

1

ارشد

برون سپاری و مدل مشارکت اجتماعی در حوزه های فرهنگی سازمان

30

2

دکتری

بررسی نقش آموزش عالی در ارتقاء جایگاه وقف و شناسایی چالش های این حوزه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل آنها

31

3

دکتری

ارائه مدلی برای افزایش تأثیرات متقابل وقف و آموزش ( آموزش و پرورش و آموزش عالی) درکشور

32

2

دکتری

طراحی مدل افزایش تأثیر وقف و امور خیریه در توسعه محیط زیست

33

1

دکتری

بررسی و تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور فرهنگی و اجرای نیات درسازمان اوقاف و امور خیریه

34

1

دکتری

تدوین مدل مطلوب تبدیل بقاع به قطب فرهنگی

حوزه عمران و معماری

35

3

ارشد

بررسی و تأثیر احیای بناهای موقوفه تاریخی در حفظ و ماندگاری موقوفه

36

3

ارشد

نقش وقف در توسعه فیزیکی شهرها

37

2

ارشد

نقش متقابل کاربری بناهای وقفی با نیازهای روز جامعه

38

3

ارشد

نقش وقف در حفظ و مرمت بناهای تاریخی

39

1

ارشد

بررسی میزان تأثیر معماری و عمران امامزادگان بر افزایش یا کاهش گردشگری مذهبی

40

2

ارشد

نقش اراضی وقفی در تعیین کاربری اراضی شهرها

41

2

دکتری

امکان سنجی تشکیل زنجیره تأمین نهاده ها و محصولات عمرانی حوزه وقف

حوزه قرآنی

42

3

ارشد

اصول و مبانی مسابقات در امور خیر از دیدگاه قرآن و حدیث

43

1

ارشد

شاخص های اجرای فعالیت های قرآنی از دیدگاه مقام معظم رهبری

44

1

ارشد

طراحی مدل اثر بخش نحوه تبلیغ و ترویج مسابقات قرآنی (تعیین سطوح مختلف، رسانه های مکتوب و...، محیط ها و ...)

45

1

ارشد

راهکارهای جذاب سازی و جذب مخاطبان بیشتر در رده های مختلف سنی به مسابقات ملی و بین المللی قرآنی

46

2

ارشد

راهکارهای ترویج موقوفات قرآنی و ترغیب مردم به وقف در حوزه فرهنگ قرآنی

47

2

ارشد

کارکردهای مختلف مسابقات قرآنی و آسیب ها و چالش های پیش روی آن

48

1

ارشد

راهکارهای ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در تأمین و توسعه حفظ و تدبر در قرآن کریم

49

2

ارشد

بازشناسی تدابیر مقام معظم رهبری پیرامون حفظ و تدبر در قرآن کریم

50

1

ارشد

آسیب شناسی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت طرح تربیت حافظان قرآن کریم در کشور

51

2

دکتری

طراحی نظام جامع برگزاری محافل انس با قرآن کریم با رویکرد تأثیر گذاری حداکثری در جامعه (اعم از کرسی تلاوت، محافل مجلسی، ترتیل خوانی، جزء خوانی و...)

52

1

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه

53

2

دکتری

تدوین مدل مطلوب توسعه وقف و امور خیریه در گسترش و فراگیری حفظ قرآن کریم در کشور

حوزه مدیریتی

54

2

ارشد

راهکارهای توسعه وقف با بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی

55

1

ارشد

تدوین مدل مطلوب (بهینه) مدیریت پیمان و نحوه برون سپاری امور خدمات هفت گانه پشتیبانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

56

2

ارشد

اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد هیأت های امناء بقاع متبرکه

57

2

ارشد

مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره گیری از داده کاوی و روش های نوین

58

2

ارشد

ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستم های آموزش مجازی در سازمان اوقاف و امور خیریه

59

2

ارشد

بررسی تأثیر نظام جبران خدمات بر بهره ورری نیروی انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه

60

1

ارشد

راهکارهای رفع مشکلات و موانع اجرایی در راستای ارتقاء ماموریت های سازمان اوقاف در تعامل با دستگاه های دولتی و عمومی

61

1

دکتری

تدوین الگوی مطلوب در مدیریت و  تولیت وقف

حوزه اوقافی و حقوقی

62

1

ارشد

تدوین جایگاه مطلوب سازمان اوقاف  و امور خیریه در تعامل با سایر دستگاهها

63

1

ارشد

راهکارهای ایجاد و توسعه موقوفات در زمینه دریایی

64

3

ارشد

شناسایی علل عدم اقبال عمومی مردم به خرید و فروش اعیانی موقوفات و راهکارهای حل مسائل

65

2

ارشد

بررسی راهکارهای وصول مال الاجاره و پذیره به موقع موقوفات از مستاجرین

66

2

ارشد

نقش زمین های زراعی وقفی در یکپارچه سازی و تسطیح اراضی زمین های زراعی

67

2

ارشد

ارائه شیوه های نوین به منظور به روز آوری رقبات مسلوب المنفعه(اب انبارها/حمام ها...)

68

3

ارشد

کاربرد متن کاوی در بررسی وقف نامه ها و متون سازمانی

69

2

ارشد

موانع حقوقی اداره مطلوب موقوفات استان و راه های رفع آن موانع

70

2

ارشد

بررسی جایگاه اموال موقوفه در نظام حقوق اموال ایران

71

2

ارشد

بررسی ادله ویژه دادرسی در حقوق وقف

72

2

ارشد

بررسی حدود اختیارات اداری متصدی در حبس موقت

73

2

ارشد

آثار شخصیت حقوقی موقوفات بر اقتصاد

74

2

ارشد

بررسی و چگونگی تبدیل موقوفات و ضرورت های اقتصادی نوین

75

1

دکتری

آسیب شناسی وضعیت نظارت بر تولیت موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی و تدوین مدل مطلوب به منظور افزایش اثربخشی

76

1

دکتری

شناسایی مسائل و خلاء های قانونی و حقوقی در خصوص نهاد وقف و مدیریت موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن دینی و راهکارهای قانونی برای حل آنها

77

2

دکتری

طراحی مدل سیستمی پیشگیری از فساد اداری در سازمان اوقاف و امور خیریه

78

1

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه

79

1

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور املاکی سازمان اوقاف و امور خیریه

80

1

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور ثبتی و اسنادی سازمان اوقاف و امور خیریه

81

1

دکتری

راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش پرونده های وقفی در مراجع قضایی

82

1

دکتری

تدوین مدل مطلوب مبارزه با پدیده خشکسالی و کاهش آبهای زیرزمینی در موقوفات زراعی مناطق کویری ایران

حوزه بهره وری اقتصادی

83

2

ارشد

ارزیابی روش های مشارکت در احیا و سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی

84

2

ارشد

شناخت (ابعاد کامل) جایگاه واقعی وقف در نظام اقتصادی کشور(با توجه به مبانی فقه اسلام، چشم انداز وقف، اقتصاد مقاومتی )

85

2

ارشد

راهکارهای افزایش اثر بخشی نهاد وقف در توسعه و عمران روستاهها

86

2

دکتری

امکان سنجی تشکیل زنجیره تأمین نهاده ها و محصولات کشاورزی حوزه وقف

87

2

دکتری

امکان سنجی تشکیل زنجیره تأمین نهاده ها و محصولات تجاری حوزه وقف

88

2

دکتری

تدوین الگوی مطلوب در تعامل و استفاده از ظرفیت موقوفات غیر متصرفی

89

2

دکتری

برنامه و الگوی بهینه جهت توسعه و افزایش سرمایه گذاری در سایر حوزه های اقتصادی(به استثنای مسکن، تجارت، صنعت و کشاورزی) با استفاده از ظرفیت و شرایط موقوفات مربوطه(درمانی، آموزشی،بهداشتی و...)

90

2

دکتری

الگوی یکپارچه حضور، توسعه و افزایش سرمایه گذاری(تنوع بخشی و تشکیل سبد سرمایه گذاری) در بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به انواع کاربری موقوفات

91

1

دکتری

تدوین الگوی بهینه برون سپاری فعالیت های اقتصادی و خروج از تصدی گری

92

1

دکتری

تدوین مدل بهینه مدیریت درآمد های موقوفات به منظور افزایش حداکثری بهره وری از موقوفات

حوزه فناوری اطلاعات

93

3

ارشد

بهره گیری از سیستم های نوین سخت افزاری و نرم افزاری با رویکرد صرفه جویی در هزینه و اتلاف انرژی

94

2

ارشد

امنیت شبکه و رد یابی ویروس و هکرها در سامانه های سازمانی

95

3

ارشد

بررسی رفتار کاربران  در استفاده از نرم افزارهای سامانه جامع با رویکرد داده کاوی

96

2

ارشد

کاربرد داده کاوی به منظور ایجاد مدیریت دانش در سامانه های اطلاعاتی سازمان اوقاف

97

2

ارشد

استفاده از داده کاوی در بهبود مدیریت سامانه اطلاعاتی سازمان اوقاف

98

3

ارشد

تشخیص خطا و مشکلات داده ای در سیستم های اطلاعاتی سازمان اوقاف بر اساس داده کاوی

99

1

دکتری

ترسیم نقش و جایگاه مطلوب وقف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری (بایدها، قابلیت ها، جذابیت ها)

100

1

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری فعالیت های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه

 

        شرایط حمایت از پایان نامه

الف-   در راستای اهداف، ماموريتها و سياستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان باشد.

ب-   موضوعات مربوط به سازمان مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي مربوط به سازمان باشد.

ج-  کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.

د- به دور از کلی نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.

ه کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه و رساله با هماهنگی سازمان انجام شده باشد.

مبلغ و نحوه پرداخت اعتبار (ميزان حمايت مالي)

الف- حمايت از پایان نامه ها به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

مقاطع تحصيلي

حداقل حمایت(میلیون ریال)

حداکثر حمایت (ميليون ريال)

كارشناسي ارشد

              1

                30

دكتري

            10   

              60

 

ب- نحوه پرداخت:

1.     دکتری:

عناوین با اولویت 1 تا سقف 60 میلیون ریال

عناوین با اولویت 2 تا سقف 50 میلیون ریال

عناوین با اولویت 3 تا سقف 40 میلیون ریال

2.     کارشناسی ارشد:

عناوین با اولویت 1 تا سقف 30 میلیون ریال

عناوین با اولویت 2 تا سقف 20 میلیون ریال

عناوین با اولویت3 تا سقف10 میلیون ریال

از حمایت مالی برخوردار می شوند.

3.     از پایان نامه و رساله پس از دفاع و انجام اصلاحات و ارائه مجلدات و فایل های آن حمایت می شود.

 

نکات قابل توجه

1- دانشجو می بایست عنوان و موضوع تحقیق را با هماهنگی گروه پژوهش سازمان تدقیق وانتخاب نماید.

2- دانشجو موظف است پس از آگاهي از تأیید عنوان در سازمان،  نسبت به تصويب موضوع و ابلاغ موضوع در دانشگاه اقدام نموده و پروپوزال اولیه را ارسال نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).

3- دانشجو موظف است پس از دریافت تأییدیه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه اقدام نماید.

4- دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پایان نامه را به گروه پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات بررسي پايان نامه ، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.

تبصره  : از پايان نامه هایی که به اتمام رسیده و یا  بدون هماهنگی با گروه پژوهش سازمان  انجام شود، حمایت نمی شود.

5- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع،  موضوع را به سازمان اطلاع داده و دعوت نماید تا در صورت ضرورت به تشخیص واحد پژوهش نماينده ای از سازمان در جلسه دفاع شرکت نماید.

6- دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن آن، موارد زير را در اختيار سازمان قرار دهد:

الف-سه نسخه از پايان نامه مجلد شده به همراه فایل WORD و PDF آن.

ب- ارائه خلاصه پایان نامه در حداقل 2 و حداکثر 4 صفحه ( در خلاصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجرای آن برای سازمان، نوشته شود)

تذکر: بر روی جلد و نیز در ذیل صفحه معرفی می بایست جمله «این پایان نامه با حمایت مادی و معنوی سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه شده است» درج شده و ممهور به مهر دانشگاه باشد.

آدرس: تهران- خیابان حافظ- خیابان نوفل لوشاتو- سازمان اوقاف و امورخیریه-ساختمان مهر- طبقه اول- دفتر نوسازی و تحول اداری-گروه پژوهش.                                                                                

تلفن: 64872402

 سایت: oghaf.ir          

پست الکترونیکی: r.oghaf@yahoo.com   و     r.awqaf@gmail.com
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار