• امروز شنبه نهم اسفند 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستورالعمل به روز رسانی پرتال

خدمات دستگاه

مزایده

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی به تحقیق و پژوهش بپردازد.

 یک شنبه 19 خرداد 1398   2826  0      

 

فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (سال1398)

 

سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی، حول محورهای ذیل به تحقیق و پژوهش بپردازد. لذا از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می‌نماید تا در زمینه موضوعات ذیل به تدوین پایان نامه و رساله بپردازند.

 

ردیف

مقطع

عناوین

حوزه فرهنگی و اجتماعی

1

ارشد

تأثیر اجرای برنامه های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

2

ارشد

نقش خادمین و هیأت امناء در رشد و شکوفایی بقاع متبرکه (موانع، مشکلات و راهکارها)

3

ارشد

ارائه مدل مشارکت اجتماعی و برون سپاری در حوزه های فرهنگی سازمان

4

ارشد

ارائه راهکارهای افزایش میزان اعتماد و تعامل با متولیان موقوفات غیر متصرفی نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه

5

ارشد

بررسی و ارزیابی نقش امام زادگان در توسعه حوزه گردشگری و توریسم مذهبی

6

ارشد

شناسایی و اولویت بندی نیازها و راهکارهای سوق دادن وقف های جدید به سمت نیازهای روز جامعه

7

ارشد

بررسی و ارائه الگوی چگونگی تعامل با سازمانها و نهادهای بین المللی (مرتبط با وقف)

8

ارشد

بررسی و ارائه الگوی مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی در موسسات خیریه

9

ارشد

راهکارهای افزایش تأثیر بقاع متبرکه در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه

10

ارشد

بررسی و ارائه راهکارهای جلب مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور در اجرای مسابقات قرآنی در سطح (شهرستانی،استانی، ملی و بین المللی )

11

ارشد

شناسایی نیازها، ضرورت ها و راهبردهای نهاد وقف در حوزه سلامت و راهکارهای ترویج وقف در این حوزه

12

ارشد

بررسی عملکرد NGO های کار آفرین اجتماعی(به معنای اخص) در توسعه اشتغال و فقرزدایی در بستروقف

13

ارشد

راهکارهای افزایش نقش نهاد وقف و امور خیریه در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه

14

ارشد

بررسی قابلیت های نهاد وقف و امور خیریه در ترویج دین به شیوه های مدرن

15

ارشد

بررسی نقش وقف و امور خیریه در نظام سلامت جامعه (گذشته، حال، آینده)

16

ارشد

موانع وقف اموال نقدی و غیر ملکی و راهکارهای رفع آن موانع

17

ارشد

آسیب شناسی تبلیغ و ترویج وقف توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و راهکارهای اصلاح آن

18

ارشد

نقش و جایگاه بقاع متبرکه در تعلیم و تربیت اسلامی (چالش ها-راهکارها)

19

ارشد

بررسی و ارائه الگوی نقش بقاع متبرکه در حفظ و ارتقای هویت فرهنگی - دینی مناطق مختلف کشور

20

ارشد

ارئه الگوی هم افزائی فعالیت های خیرخواهانه در بخش های دولتی و غیر دولتی

21

دکتری

بررسی نقش آموزش عالی در ارتقاء جایگاه وقف و شناسایی چالش های این حوزه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل آنها

22

دکتری

ارائه مدلی برای افزایش تأثیرات متقابل وقف و آموزش ( آموزش و پرورش و آموزش عالی) درکشور

23

دکتری

طراحی مدل افزایش نقش و جایگاه وقف و امور خیریه در توسعه محیط زیست و راهکارهای ارتقاء آن

24

دکتری

بررسی و تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور فرهنگی و اجرای نیات درسازمان اوقاف و امور خیریه

25

ارشد

تدوین مدل مطلوب مدل نهادینه سازی جایگاه نهاد وقف در پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

26

ارشد

تبیین جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و راهکارهای تقویت آن

27

ارشد

راهکارهای افزایش اثربخشی و ارتقاء بهره وری در حوزه اجرای نیات واقفین

28

ارشد

بررسی امکان سنجی برون سپاری اجرای نیات واقفین با محوریت واسپاری اجرای نیات به خیریه ها

29

ارشد

بررسی تاثیر اجرای امینانه نیات واقفین بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه وراهکارهای بهبود آن

30

ارشد

بررسی و ارزیابی سامانه جامع موقوفات در حوزه اجرای امینانه نیات واقفین و ارائه راهکارهایی جهت  یکپارچه سازی امور

31

ارشد

بررسی و ارائه الگوی ساماندهی و بهینه سازی اجرای نیات واقفین

32

ارشد

بررسی آینده پژوهی موسسات خیریه در ایران با رویکردهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

33

دکتری

بررسی و ارزیابی کارآفرینی اجتماعی و نمونه های موفق آن در ایران

حوزه عمران و معماری

34

ارشد

بررسی و تأثیر احیای بناهای موقوفه تاریخی در حفظ و ماندگاری موقوفات

35

ارشد

نقش وقف در توسعه فیزیکی شهرها و روستاها

36

ارشد

بررسی و راهکارهای متناسب سازی کاربری بناهای وقفی با نیازهای روز جامعه

37

ارشد

بررسی نقش اراضی وقفی در توسعه فیزیکی شهرها (فرصتها و تهدیدها)

38

ارشد

نقش اراضی وقفی در تعیین کاربری اراضی شهرها

39

ارشد

روش های مقاوم سازی بناهای تاریخی (مطالعه موردی ساختمان امامزادگان و مساجد )

حوزه قرآنی

40

ارشد

طراحی مدل اثر بخش پیرامون نحوه تبلیغ و ترویج مسابقات قرآنی (تعیین سطوح مختلف، رسانه های مکتوب و...، محیط ها و ...)

41

ارشد

راهکارهای جذاب سازی و جذب مخاطبان بیشتر در رده های مختلف سنی به مسابقات قران کریم در سطوح مختلف شهرستانی،استانی، ملی و بین المللی قرآنی

42

ارشد

راهکارهای ترویج موقوفات قرآنی و ترغیب مردم به وقف در حوزه قرآن کریم

43

ارشد

کارکردهای مختلف مسابقات قرآنی و آسیب ها و چالش های پیش روی آن

44

ارشد

بازشناسی تدابیر مقام معظم رهبری پیرامون حفظ و تدبر در قرآن کریم و راهکارهای عملی کردن آن در جامعه

45

ارشد

آسیب شناسی برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت طرح تربیت حافظان قرآن کریم در کشور

46

دکتری

طراحی نظام جامع برگزاری محافل انس با قرآن کریم با رویکرد تأثیر گذاری حداکثری در جامعه (اعم از کرسی تلاوت، محافل مجلسی، ترتیل خوانی، جزء خوانی و...)

47

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه

48

دکتری

مطالعه تطبیقی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم (سایر کشورها) از حیث سیاست‌های کلان، فرآیندهای اجرایی و امور فنی.

49

دکتری

راهکارهای ارتقای سطح اثرگذاری فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم- با رویکرد بازمهندسی و جذاب سازی - بویژه در مسابقات قرآنی و محافل انس با قرآن کریم.

50

دکتری

تهیه و تدوین طرح جامع آموزش و ارتقای سطح نخبگان قرآنی (اعم از متسابقین و داوران مسابقات قرآنی) در سطوح مختلف.

51

دکتری

تدوین مدل مطلوب توسعه وقف و امور خیریه در گسترش و فراگیری حفظ قرآن کریم در کشور

حوزه مدیریتی

52

ارشد

راهکارهای توسعه وقف با بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی

53

ارشد

تدوین مدل مطلوب (بهینه) مدیریت پیمان و نحوه برون سپاری امور خدمات هفت گانه پشتیبانی در سازمان اوقاف و امور خیریه

54

ارشد

طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد هیأت های امناء بقاع متبرکه با هدف اثربخشی مطلوب عملکرد هیأت­های امناء انتقال به حوزه فرهنگی و اجتماعی

55

دکتری

طراحی مدل ارائه خدمات سازمان اوقاف و امور خیریه با رویکرد کارآفرینی

56

دکتری

طراحی نظام فنی و اجرایی وقف

57

ارشد

مدیریت ارتباط با ارباب رجوع در سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره گیری از داده کاوی و روش های نوین

58

دکتری

استاندارد سازی فرایندهای سازمان اوقاف و امور خیریه

حوزه اوقافی و حقوقی

59

ارشد

تدوین جایگاه مطلوب سازمان اوقاف و امور خیریه در تعامل با سایر دستگاهها

60

ارشد

شناسایی علل عدم اقبال عمومی مردم به خرید و فروش اعیانی موقوفات و راهکارهای حل مشکلات آن

61

ارشد

بررسی روشها راهکارهای وصول مال الاجاره و پذیره به موقع موقوفات از مستاجرین

62

ارشد

ارائه شیوه های نوین به منظور استفاده بهینه از رقبات مسلوب المنفعه(اب انبارها/حمام ها...)

63

ارشد

بررسی اهمیت متن کاوی وقف نامه ها و متون سازمانی

64

ارشد

بررسی موانع حقوقی در اداره مطلوب موقوفات استان و راه های رفع آن موانع

65

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه

66

دکتری

تدوین الگوی مطلوب در مدیریت و تولیت وقف

67

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور ثبتی و اسنادی سازمان اوقاف و امور خیریه

68

دکتری

راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش پرونده های وقفی در مراجع قضایی

69

دکتری

تحلیل جامعه شناختی بازخورد شیوه  هزینه کرد درآمد موقوفات و بقاع متبرکه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه

70

ارشد

بررسی نقش و جایگاه موقوفات در توسعه اشتغال پایدار با رویکرد افزایش تاثیر موقوفات بر ایجاد اشتغال

71

دکتری

امکان سنجی واگذاری مدیریت موقوفات به موسسات و نهادهای مرتبط و کاهش تصدی گری کلان سازمان اوقاف

72

دکتری

تدوین مدل مطلوب مبارزه با پدیده خشکسالی و کاهش آبهای زیرزمینی مرتبط با موقوفات زراعی مناطق کویری ایران

حوزه بهره وری اقتصادی

73

ارشد

ارزیابی روش های مشارکت در احیا و سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی

74

ارشد

شناخت (ابعاد کامل) جایگاه واقعی وقف در نظام اقتصادی کشور(با توجه به مبانی فقه اسلام، چشم انداز وقف، اقتصاد مقاومتی )

75

ارشد

راهکارهای افزایش اثر بخشی نهاد وقف در توسعه و عمران روستاهها

76

دکتری

امکان سنجی تشکیل و تکمیل زنجیره تأمین نهاده ها و محصولات کشاورزی حوزه وقف

77

دکتری

تدوین الگوی مطلوب در تعامل و استفاده از ظرفیت موقوفات غیر متصرفی و متولیان این نوع از موقوفات

78

دکتری

برنامه و الگوی بهینه جهت توسعه و افزایش سرمایه گذاری در سایر حوزه های اقتصادی(به غیراز مسکن، تجارت، صنعت و کشاورزی) با استفاده از ظرفیت و شرایط موقوفات مربوطه(درمانی، آموزشی،بهداشتی و...)

79

دکتری

طراحی الگوی یکپارچه حضور، توسعه و افزایش سرمایه گذاری(تنوع بخشی و تشکیل سبد سرمایه گذاری) در بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به انواع کاربری موقوفات

80

دکتری

تدوین الگوی بهینه برون سپاری فعالیت های اقتصادی با هدف کاهش تصدی گری

81

ارشد

تدوین مدل نهادینه سازی جایگاه کشاورزی به منظور ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی

82

ارشد

بررسی آسیب های تفکیک و خرد کردن زمین های زراعی وقفی با توجه به سیاست یکپارچه سازی و تسطیح اراضی زمین های زراعی در کشور

83

ارشد

ارائه راهکارهای ایجاد و توسعه موقوفات در زمینه انرژی های تجدید ناپذیر

84

دکتری

بررسی و ارائه الگوی سرمایه گذاری موقوفات در عرصه طرح های دانش بنیان و تأثیر آن بر اشتغال پایدار

85

ارشد

بررسی تاثیر بهره وری موقوفات کشاورزی بر افزایش تولید و اقتصاد مقاومتی

86

ارشد

بررسی نقش موقوفات در توسعه کشاورزی و رابطه آن با اشتغال زائی

87

دکتری

تدوین مدل بهینه مدیریت درآمد های موقوفات به منظور افزایش حداکثری بهره وری از موقوفات

حوزه فناوری اطلاعات

88

ارشد

امنیت شبکه و رد یابی ویروس و هکرها در سامانه های سازمانی

89

ارشد

بررسی رفتار کاربران در استفاده از نرم افزارهای سامانه جامع با رویکرد داده کاوی

90

ارشد

کاربرد داده کاوی به منظور ایجاد مدیریت دانش در سامانه های اطلاعاتی سازمان اوقاف

91

ارشد

استفاده از داده کاوی در بهبود مدیریت سامانه اطلاعاتی سازمان اوقاف

92

ارشد

تشخیص خطا و مشکلات داده ای در سیستم های اطلاعاتی سازمان اوقاف بر اساس داده کاوی

93

دکتری

ترسیم نقش و جایگاه مطلوب وقف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری (بایدها، قابلیت ها، جذابیت ها)

94

دکتری

تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری فعالیت های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه

95

ارشد

پیش بینی اجاره­بهای رقبات با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین

96

دکتری

تشخیص خطا و کشف تخلفات در تراکنش های مالی با استفاده از الگوریتم های یادگیر

97

دکتری

بررسی قراردادها و تشخیص سود و یا زیانده بودن آنها با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی

98

دکتری

آنالیز رفتار کاربران سیستم­های جامع موقوفات با استفاده از الگوریتم­های Clustring

99

دکتری

نقش و جایگاه دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات ICT روستایی و راهکارهای عملیاتی کردن آن

100

ارشد

ارائه مدل های کاربردی در الکترونیکی سازی فرایندهای سازمان اوقاف و امور خیریه

101

دکتری

بررسی تراکنش های مالی موقوفات و بقاع متبرکه و تشخیص سرمایه گذاری های صحیح با استفاده از الگوریتم­های باورعمیق ( Deep Learning )

102

دکتری

طراحی مدل مناسب برای تسهیل فرآیند توسعه نرم افزاری متناسب با نیازهای رده های تخصصی سازمان

                                                                                    حوزه روابط عمومی              

103

دکتری

بررسی و ارائه الگوی ایجاد وقف‌های بین‌المللی بابیت کوین

104

ارشد

بررسی و ارائه الگوی ایجاد شبکه‌های اجتماعی وقف

105

ارشد

بازاریابی اجتماعی وقف( ایجاد دغدغه برای مردم و راه‌حل توسط خود آن‌ها)

 

        شرایط حمایت از پایان نامه

الف-   در راستای اهداف، ماموريتها و سياستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان باشد.

ب-   موضوعات مربوط به سازمان مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي مربوط به سازمان باشد.

ج- کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.

د- به دور از کلی نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.

ه کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه و رساله را با هماهنگی سازمان انجام شده باشد.

مبلغ و نحوه پرداخت اعتبار (ميزان حمايت مالي)

الف- حمايت از پایان نامه ها به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

مقاطع تحصيلي

حداقل حمایت(میلیون ریال)

حداکثر حمایت (ميليون ريال)

كارشناسي ارشد

              5

                30

دكتري

            10   

              60

 

ب- نحوه پرداخت:

1.     پایان نامه و رساله پس از بررسی و تایید گروه پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه و اولویت بندی از نظر محتوا از حمایت مالی برخوردار می شوند.

2.     از پایان نامه و رساله پس از دفاع و انجام اصلاحات و ارائه مجلدات و فایل های آن حمایت می شود.

 

 

نکات قابل توجه

1- دانشجو می بایست عنوان و موضوع تحقیق را با هماهنگی گروه پژوهش سازمان تدقیق وانتخاب نماید.

2- دانشجو موظف است پس از آگاهي از تأیید عنوان در سازمان،  نسبت به تصويب موضوع و ابلاغ موضوع در دانشگاه اقدام نموده و پروپوزال اولیه را ارسال نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).

3- دانشجو موظف است پس از دریافت تأییدیه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه اقدام نماید.

4- دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پایان نامه را به گروه پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات بررسي پايان نامه ، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.

تبصره : از پايان نامه هایی که به اتمام رسیده و یا بدون هماهنگی با گروه پژوهش سازمان انجام شود، حمایت نمی شود.

5- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع،  موضوع را به سازمان اطلاع داده و دعوت نماید تا در صورت ضرورت به تشخیص واحد پژوهش نماينده ای از سازمان در جلسه دفاع شرکت نماید.

6- دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن آن، موارد زير را در اختيار سازمان قرار دهد:

الف-سه نسخه از پايان نامه مجلد شده به همراه فایل WORD و PDF آن.

ب- ارائه خلاصه پایان نامه در حداقل 2 و حداکثر 4 صفحه ( در خلاصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجرای آن برای سازمان، نوشته شود)

تذکر: بر روی جلد و نیز در ذیل صفحه معرفی می بایست جمله «این پایان نامه با حمایت مادی و معنوی سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه شده است» درج شده و ممهور به مهر دانشگاه باشد.

 

آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امورخیریه، دفتر نوسازی و تحول اداری گروه پژوهش     تلفن: 64872402 - 64872406

 سایت: oghaf.ir          

پست الکترونیکی:

 

Research.oghaf@yahoo.com

pajoohesh@oghaf.ir

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار