• امروز پنج شنبه ششم آبان 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

شماره حساب

دستورالعمل به روز رسانی پرتال

خدمات دستگاه

مزایده

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹

تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹

تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹

 سه شنبه 16 اردیبهشت 1399   307  0      

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار