• امروز دوشنبه بیستم مرداد 1399 
اینجا

آشنایی با دفتر مشاوره ی وقف اداره كل اوقاف امور خيريه ی خراسان رضوي

«لا ظهیر کالمشاوره»

«هیچ پشتیبانی چون مشاوره نیست.»

سرشت کمال جویی آدمی همان گونه که به خود کمال گرایش داشته و آن را دوست دارد،خواهان ماندگاری آن نیز می باشد.جاودانگی، از مهم ترین آرزوهای بشر است؛ که ریشه در همین امر فطری دارد. از این رو ماندگاری، از مهم ترین معیارهای ارزش گذاری نزد همه آحاد بشر است. آدمی وقتی در معرض انتخاب چیزی در بین امور متعدد قرار می گیرد، به میزان ماندگاری آن ها توجه می کند.وقف و امور خیریه، طریق و فرصتی برای ماندگاری انسان است؛که کارنامه درخشان و تاریخی آن گواه صادقی است بر خدمات و حمایت های این سرمایه اسلامی - انسانی،در ابعاد مختلف برای تأمین نیازهای جامعه، و بدون تردید پاسخگویی به نیازهای گسترده و متنوع به وجود آمده ی کنونی و اتکاء همه جانبه به منابع محدود دولتی ،بار دیگر رجوع ،بازخوانی و استمرار از این فرهنگ اصیل ،ارزشمند و یادگار تعالیم قرآن و عترت را دو چندان می نماید.در این راستا، دفتر مشاوره و راهنمای وقف و امورخیریه؛ با جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی،نیاز دستگاه های مسئول در عرصه های فرهنگی،آموزشی،اجتماعی،اقتصادی و...ومتقابلاَ شناسایی،راهنمایی و اطلاع رسانی به نیکوکاران متعهد،امکان استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت گرانسنگ دینی-اجتماعی را در استان فراهم خواهد نمود.

جهت اطلاع نيكو كاران ارجمند مراحل انجام وقف به شرح زير مي باشد :

 

1-مراجعه به دفاتر مشاوره وقف و امور خیریه

2-ارائه اسناد معتبر، راجع به مال مورد وقف و بررسی آن توسط دفتر مشاوره به همراه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه.

3- ارائه مشاوره و راهنمایی و تهیه پیش نویس وقف نامه در مورد نحوه و موضوع وقف ،شرائط،معرفی متولی و ناظر و...

4-تنظیم وقف نامه ی عادی.

5-معرفی به دفتر اسناد رسمی، جهت تنظیم وقف نامه رسمی.

آدرس دفاتر مشاوره وقف :

مرکز مشاوره وقف

  اداره کل اوقاف و امور خیریه ی استان واقع در خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین، شماره تماس: 05138431310 و 17-051388432011   -    داخلی 3169 و 3167 و 3160

ادارات شهرستانها به همراه تلفن مستقیم رئیس اداره یا داخلی فرهنگی

دفتر مشاوره ی وقف، منتظر قدوم مبارك شما خواهد بود .

    برای ارتباط با دفاتر مشاوره وقف در شهرستان ها  اینجا کلیک کنید